Baza wiedzy

Pożyczki przez Internet bez zaświadczeń o dochodach

Produkty finansowe tworzone przez placówki pozabankowe z roku na rok zwiększają swoją dostępność dla osób, które nie mogą liczyć na kredyt w tradycyjnym banku. Zarówno kwoty pożyczek, ich oprocentowanie oraz okres spłaty dostosowane są do możliwości ludzi o niskich dochodach. Przekłada się to również na wielkość popytu na tego typu usługi finansowe, stąd stale wzrasta ilość punktów oferujących szybkie pożyczki.

Placówki pozabankowe oferują swoje usługi nie tylko w stacjonarnych punktach, lecz także placówkach internetowych. Zwiększona konkurencja na rynku oraz rosnący popyt na produkty finansowe tego typu niejako zmusza placówki pozabankowe do oferowania nowych możliwości pożyczek. Nikogo nie dziwi więc fakt, że obecnie gotówkę pożyczyć można także przez Internet, co ułatwia pożyczka bez zaświadczeń o dochodach, której przyznawanie opiera się jedynie na deklarowanych przez klienta zarobkach. Pieniądze pożyczane na krótki okres są więc dostępne dla coraz większego grona osób.

Czym jest zaświadczenie o zarobkach?

Pisemne poświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodów osiąganych przez pracownika z tytułu zatrudnienia jest podstawowym elementem dokumentacji, jaką złożyć należy podczas ubiegania się o kredyt w tradycyjnym banku. Zaświadczenie wystawiane jest przez upoważnionych pracowników kadr w zakładzie pracy wnioskującego i zawiera takie elementy, jak dane osobowe pracownika, pełną nazwę zakładu pracy i informację o otrzymywanym wynagrodzeniu. Ponadto dokument informuje bank o stanowisku zajmowanym przez wnioskującego, czy rodzaju umowy zawartej między nim, a zakładem pracy. Dane te istotne są z punktu widzenia analityki, jakiej poddawany jest każdy wniosek o kredyt składany w banku. Skomplikowane procedury nadawania rangi określonym kryteriom sprawdzają, czy wnioskujący będzie w stanie spłacić pożyczoną kwotę na podstawie osiąganych dochodów, ale także swojego wieku, liczby posiadanych dzieci, czy aktualnie spłacanych zobowiązań.

Przyznawanie kredytów w tradycyjnych bankach jest czasochłonne i wymaga od wnioskującego przedstawienia wielu zaświadczeń, dokumentujących posiadany przez niego majątek oraz dochody. Istotą pożyczek pozabankowych jest wydawanie pozytywnych decyzji o przyznaniu gotówki na bazie maksymalnie ograniczonej liczby dokumentów. Pożyczkodawca nie wymaga więc, by interesant do swojego wniosku dołączał zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy, a jedynie samodzielnie zadeklarował wysokość osiąganych zarobków.

Do kogo skierowana jest pożyczka na dowód bez zaświadczeń?

Sama pożyczka bez zaświadczeń o dochodach skonstruowana została z myślą o osobach, które nie posiadają stałego zarobku lub z powodu innych, spłacanych aktualnie zobowiązań nie mogą starać się o kredyt w tradycyjnym banku. O tą gotówkę starać mogą się także osoby młode, które dopiero podjęły pracę zarobkową, a krótki staż pracy dyskwalifikuje je z możliwości uzyskania pożyczek z innych źródeł. Z uwagi na łatwość otrzymania pożyczki bez zaświadczeń o zarobkach jest ona także skierowana do wszystkich osób, które z różnych względów znalazły się w rejestrach BIK i KRD. Krótki okres trwania umowy z placówką pozabankową, a także niewielka kwota pożyczonej gotówki nie wymagają szczegółowej weryfikacji, która w przypadku pożyczek przez Internet odbywa się zazwyczaj bez udziału konsultanta.

Wydanie pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki odbywa się na bazie podstawowych oświadczeń wnioskującego. Pożyczkodawca wymaga od interesanta uzupełnienia danych osobowych na podstawie dowodu osobistego, a także samodzielnego zadeklarowania wysokości osiąganych przychodów. Brak weryfikacji w bazach BIK i KRD dodatkowo wpływa na pozytywne rozpatrzenie wniosku pożyczkobiorcy. Jak podkreślają przedstawiciele placówek pozabankowych, łatwość uzyskania gotówki pozwoliła na przeniesienie usług do Internetu. To z kolei pozwala na pozyskanie pieniędzy niezależnie od aktualnego miejsca pobytu wnioskującego, a z racji zawartej umowy- na szybką ich spłatę i pozbycie się zobowiązania.

Rosnący popyt, wysoka przyznawalność

Rynek usług pozabankowych od kilku lat zyskuje na popularności. Interesantów przyciąga niewielka ilość kryteriów, jakie należy spełnić, by otrzymać gotówkę, a także krótki okres umowy. Zaciągnięcie zobowiązania trwa bowiem kilkanaście minut i w zależności od wybranej formy pożyczki pieniądze lądują na koncie wnioskującego niemal natychmiastowo. Korzystnym dla pożyczkobiorców zjawiskiem jest stale zwiększająca się ilość podmiotów świadczących usługi w zakresie chwilówek, ponieważ konkurencja generuje nowe możliwości pozyskiwania gotówki. Pojawienie się takich produktów finansowych, jak pożyczka bez zaświadczeń o dochodach spowodowała dodatkowe zainteresowanie się rynkiem finansowym osób, które do tej pory nie mogły starać się o tradycyjny kredyt w banku. Duży popyt na usługi pozabankowe generuje także możliwość uzyskania pierwszej pożyczki bez dodatkowych opłat. Zapoznanie się z istotą chwilówki często prowadzi do ponownego wnioskowania klienta o pożyczkę w przyszłości.

Ilość placówek pozabankowych i wzrastająca liczba pożyczkobiorców jest niemal samonapędzającym się kołem, które mimo wszystko regulowane jest przez ustawodawcę. Przepisy są jednak łagodniejsze, niż w przypadku sektora bankowego, którego stabilność istotnie wpływa na funkcjonowanie kraju. W przypadku placówek pozabankowych, obracających nieporównywalnie mniejszymi kwotami, niż duże instytucje finansowe można mówić o większej swobodzie w przyznawaniu pozytywnych decyzji pożyczkowych. W społeczeństwie powstało przeświadczenie, że gotówkę w placówce pozabankowej może otrzymać każdy- także ten, kto nie posiada żadnej historii kredytowej. Ludzie, którzy chętnie sięgają po szybkie pożyczki, pozytywnie wpływają na wysoki współczynnik ich przyznawalności.

Rozwój placówek pozabankowych determinowany był przez potrzeby społeczeństwa, które coraz chętniej sięgało po szybkie w spłacie pożyczki. Wraz z  rozwojem placówek pozabankowych pojawiały się nowe produkty finansowe, znacząco obniżające kryteria przyznawania gotówki. Obecnie pożyczkę otrzymać można także przez Internet, co stało się wynikiem maksymalnego ograniczenia dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dodatkową gotówkę. Placówki pozabankowe coraz częściej rezygnują z dokumentów poświadczających wielkość zarobków osiąganych przez wnioskującego w zakładzie pracy, opierając się jedynie na deklaracji składanej przez pożyczkobiorcę. Udzielona pożyczka bez zaświadczeń o dochodach jest szybka do spłaty, co pozwala na niemal natychmiastowe odzyskanie zdolności kredytowej.

Duża dostępność pożyczek pozabankowych pozwala na pozyskiwanie gotówki osobom bez stałego zatrudnienia, czy tym, które nie kwalifikują się do otrzymania kredytu w tradycyjnych placówkach bankowych. W zależności od podpisanej umowy okres jej trwania to 15, 30 lub 60 dni, a w przypadku pożyczek ratalnych nawet 3 lata. Daje to możliwość spłaty pożyczonej kwoty osobom w trudnej sytuacji, bez obaw o dodatkowe problemy finansowe z tytułu jej wcześniejszego pozyskania.

 

Rate this post
Pośrednik finansowy

Related Posts

Pożyczki Pozabankowe

Pożyczka pozabankowa to taki typ pożyczki, w której osoba prywatna bądź instytucja finansowa przekazuje określoną kwotę na rzecz pożyczkobiorcy na określony bądź nieokreślony czas. Dokładne warunki spłaty pożyczki…

Pożyczki w 15 minut przez internet

[wbsft type=”porównywarka bez rrso”] Szybka pożyczka w 15 minut. Czy to możliwe? Pożyczka jest często wybawieniem dla osób, które są w ciężkiej sytuacji: muszą zapłacić zaległe rachunki bądź…

pożyczka na dowód

Pożyczki na dowód

[wbsft type=”porównywarka bez rrso”] Pożyczka na dowód przez internet obecnie jest powszechnie dostępnym i bardzo popularnym produktem finansowym. Aktualnie ten rodzaj pożyczki oferuje kilkadziesiąt różnych działających online firm…